Výběr jazyka

English English version
Bez diakritiky Česky bez diakritiky
Domů Zpět na mou homepage
 

Základní informace o BDSM

Následující sekce je pojata spíše jako slovník vysvětlující základní pojmy a pravidla často užívaná v BDSM. Bohužel jsem nenašel adekvátní české pojmy k mnoha anglickým termínům. Pokud někdo z Vás o nich ví, velice rád je uvítám. Protože jsem příznivcem ženské dominance, bude se v následujícím textu očekávat, že osoba nadřazená je žena, osoba podřízená pak muž.

Co BDSM znamená?
BDSM je slovo sestavené z následujících zkratek: B&D (Bondage & Discipline), D&S (Dominance & submission) a S&M (Sadism & Masochism). V praxi zahrnuje hry, při kterých je vyvolávána krutá bolest, nasazována pevná pouta, či kdy jedna osoba ovládá druhou. Je zde však vždy jeden znak společný: ve scéně se účastní alespoň jedna osoba, která scénu vede (dále ji budu označovat jako nadřazenou), a alespoň jedna, která je ovládána (dále označována za podřízenou). (Nezná někdo lepší označeni za aglické top&bottom?)
Bondage & Discipline - pouta, ponižování a tělesné tresty jsou využívány k ovládání chování podřízené osoby. Nadřazená osoba nutí ji podřízenou k dosažení určitých cílu prostřednictvím daných pravidel. Pokud jsou tato porušena, přichází trest. Celý postup je podobný výchově dětí v dřívějších stoletích, avšak pochopitelně použitý na dospělé. Velice často je kombinován s hraním rolí jako rodiče/děti, učitel/žák atd.
Dominance & submission - nadřazená osoba dominuje podřízenou, vyžaduje její poslušnost. Je to velice podobné B&D, avšak kontrola je spíše v oblasti emocí. Nejlepší to bude asi osvětlit na příkladě: Vládnoucí jedinec poručí ovládanému udržovat dům v čistotě. V B&D vztahu bude nadřazená osoba kontrolovat, zda je dům skutečně čistý. Pokud ne, pak její bičík bude mít práci ... Naproti tomu v D&S vztahu nebude kontrolovat skutečnou čistotu, ale kolik snahy podřízený jedinec vynaložil ke splnění požadavku.
Sadism & Masochism - Součásti vztahu je bolest. Masochista rád bolest pociťuje, sadista ji naopak vyvolává.
BDSM může být životním stylem, oblíbenou hrou pravidelně hranou s partnerem, anebo něčím, co nebude některými nikdy pochopeno. Mnoho příznivců BDSM tvrdí, že erotická výměna moci je nejsmyslnější věc, kterou můžete zažít. Nemohu říci, že je to všeobecně platná pravda, ale u mne tomu tak je.

Safe, sane, consensual - bezpečně, rozumně, po dohodě
Žádná webovská stránka by nebyla kompletní bez uvedení této základní filozofie. Každá scéna musí splňovat tato kritéria:
Safe - bezpečně - nikdy nelze plně eliminovat vznik případných potíží, když něco nepůjde, jak by mělo, ale vždy musíte být připraveni se s touto situaci utkat.
Sane - rozumně - jsou hranice, na které musíte dávat pozor. Nikdy se nenechejte příliš unést svou fantasií, vždy zůstaňte v kontaktu s realitou. Můžete snít o znásilnění, ale až taková legrace to není, pokud se Vám to skutečně stane.
Consensual - po dohodě - všichni zúčastnění se scény účastní dobrovolně a bez nátlaku. BDSM je založeno na daru submise, ne na zneužití síly.
Způsobit bolest, ale nezranit - Rozdíl je v tom, že zatímco bolest je žádoucí, zranění rozhodně ne, ať již má dočasné či trvalé následky. Poškození může být fyzické stejně jako mentální. Nepodceňujte psychologický moment !

Trest
Trest je něco, co se podřízenému jedinci příliš nezamlouvá, a slouží k připomenutí, že provedl něco, co neměl. Někteří podřízení jedinci toto nechápou, a snaží se úmyslně porušovat pravidla, aby s nimi bylo tvrdě zacházeno tak, jak to mají rádi. Toto není dobrý přístup a já bych doporučoval jej co nejdříve změnit. Není to však chyba jen ovládané osoby, ale také nadřazené, pokud mu toto nevysvětlí a navíc toleruje. Když se řekne trest, obvykle si představíme tělesný trest - kdy je bolest způsobována bitím určitým předmětem či části těla například rukou. Trestem ovšem může být i ponížení, nucení stát v nepohodlné pozici, pevná pouta atd, atd. Jestliže je podřízena osoba zarytým masochistou, pak jen težko jej můžete potrestat bitím aniž by jste mu nezpůsobili zranění. Podle mého názoru je nejkrutějším trestem ignorance. Neznám nic horšího než čekání na Paní až k Vám opět upře svou pozornost. A funguje na všechny typy. Nebo se snad pletu?

Paní/otrok, Domina/sub, nadřazená/podřízený, switch
Jaký je rozdíl mezi těmito pojmy? Dosti značný, prestože si jej mnohdy neuvědomujeme dostatečně jasně a navíc často je různí lidé používají v různých významech. Pokusím se vysvětlit, jak je cítím já.
otrok - je člověk naprosto podřízený své Paní, která má úplnou kontrolu nad jeho tělem i duší. Otrok je povinen plnit veškerá přání a rozkazy své majitelky, musí žádat o dovolení pro jakoukoliv činnost, která mu nebyla nařízena, a nemá prakticky žádná práva. Otroctví je největší dar, který může jeden člověk druhému v BDSM vztahu nabídnout. Je to však také věc velice riskantní a nebezpečná, neboť se tímto vydává na milost a nemilost té, jež ho bude vlastnit. Proto než se člověk skutečně stane otrokem, měl by velice dobře znát osobu, které se chce podvolit a vědět přesně, co se od něj bude očekávat. V opačném případě to totiž povede k velké nespokojenosti na obou stranách. Pokud k tomu dojde, měl by otrok sám požádat o zproštění svého závazku a to zejména proto, že cítí, že není schopen plnit na něj kladané úkoly a uspokojit tak svou Paní a tím také naplnit svou potřebu dobrého otroka. Jeho majitelka by mu pak měla vyjít vstříc a zprostit jej jeho poviností, neboť se pro ní stejně stává neužitečným. Otroctví bývá zpravidla vztahem časově nelimitovaným, vztahem téměř bez jakýchkoliv hranic, ve většině případů je vstup obou zúčastněných do tohoto vztahu velmi formální a bývá provázen podpisem smlouvy.
sub - hlavní význam má jako označení podřízené osoby v D/s vztahu, avšak často je používán pro označení kohokoliv, kdo se vzdává některých svých práv, mnohdy jen na omezenou dobu, zpravidla po dobu trvání scény. Hlavní rozdíl oproti vztahu Paní-otrok je zde především v existenci limitů, jak časových, tak i limitů v akcích. Sub se nevydává plně pod kontrolu dominantní partnerky, pouze se ji v určitém rozsahu podřizuje.
podřízený - velmi obecný pojem, který vyjadřuje podřízenost jedné osoby vůči osobě druhé - nadřazené. Podřízeným je masochista, sub i otrok.
Pokud bychom vztah Paní-otrok považovali za manželství, pak vztah Domina-sub by byl vztahem dvou milenců, a vztah podřízený-nadřazená by byl vztahem dvou lidí, kteří mají rande. Lze říci, že každý otrok je sub a každý sub je podřízený, neplatí to však naopak. Obdobně každá Paní je zároveň Domina, a každá Domina je zároveň nadřazená.
switch - je osoba, která je ráda v obou rolích - někdy je nadřazenou, někdy podřízenou.
V písemném kontaktu (ať již dopisním, emailovém, na IRC či kdekoliv jinde) bývá užitečné jednotlivá zaměření od sebe na první pohled rozlišit. Proto se často můžete setkat s nepsaným pravidlem, že osoba nadřazená používá ve svém jméně velké první písmeno, osoba podřízená používá všechna písmena malá a switch používá velké písmeno na některé jiné pozici než první.

Základní principy BDSM vztahu
Stejně jako v každém jiném vztahu je i zde nejdůležitějši úcta jednoho člověka k druhému, a to jak podřízeného k nadřízenému tak i naopak. Jen stěží by se někdo podřídil osobě, které si neváží a které nedůvěřuje, a důvěru v ni získá jen težko, pokud necítí, že si jej ta druhá také váží. Pouze nováčci a ti, kteří to nemyslí vážně, se sami pasují na Pána či otroka již při prvním kontaktu. Na takové dávejte pozor! Ti, kteří to myslí vážně, s Vámi budou jednat jako rovný s rovným. Teprve až se obě strany ujistí, že si vzájemně vyhovují, že jejich vzájemné představy se shodují a že si mohou navzájem věřit, teprve pak může submisivní jedinec nabídnout kontrolu nad sebou jedinci dominantnímu, a ten ji může přijmout. Zdůrazňuji zde, že obě strany mohou, a ne musí. Rozhodnutí se oddat druhému je vlastně posledním rozhodnutím, které podřízená osoba učinní. Od chvíle, kdy dominantní osoba přijme tuto nabídku, přebírá na sebe velkou odpovědnost za osobu ji podřízenou. Za chybu považuji stylizace inzerátu či odpovědí na ně ve tvaru: "poníženě žádám o přijetí do Vašich služeb", či "klekni a okamžitě mi co nejponíženěji odepiš!". Obojí bývá projevem zbrklosti a nevyzrálosti (i já jsem tak kdysi začínal:-), v případě zkušenějších lidí pak projevem neúcty či nesebeúcty. Vztahy, které takto začínají, nemívají dlouhého trvání a nebývají příliš šťastné. Pochopitelně to nemusí platit vždy. Pokud hledáte osobu na jedno setkaní a rádi riskujete, pak je to možná ta nejlepší cesta. Musím však podotknout, že se to neshoduje s mým pojetím BDSM. Pokud však chcete najít partnera na celý život a prožít s ním vztah plný lásky, sexu a emocí, pak bude asi lepší to vzít z opačné strany - zajít spolu na večeři, poznat, co se tomu druhému líbí, jaký má pohled na svět, co od života očekává, a jen poznenáhlu přecházet k otázkám týkajícím se BDSM. Tak poznáte, zda je skutečně stejné krevní skupiny, zda se před Vámi jen nepřetvařuje.


Máte nějaké připomínky? Zamailujte mi: Mail Moula Moula@atlas.cz