Kouř se ti vkrádá do očí

Autor:Dr. Charles Forbin
Překlad:Moula

Lady Smoker

Bylo na sklonku dne a já seděl na lavičce a s poklidem shlížel na přístav. Paní Minx byla na konferenci investičních bankéřů v Providence a já na ní zatím čekal,aby až skončí, jsem ji mohl doprovodit na večeři.

Během toho, co jsem sledoval rozsvěcující se světla v přístavu, přisedla si na lavičku vedle mne mladá žena oděná v černém koženém kabátě.

Vytáhla si cigaretu a šmátrala po zapalovači. Přestože sám nekouřím, vždy nosívám ve vestě krabičku zápalek, a tak jsem ji připálil.

Vyfoukla kouř v plazivý oblak dýmu a zdvořile mi poděkovala.

Přistihl jsem se, že během toho, co kouřila, jsem ji neustále koutkem oka sledoval. Její pohyby byly klidné a smyslné, a já byl fascinován kouřem, který se kroutil vzhůru k šeřící se obloze.

"Můžete se na mne dívat, pokud chcete.", řekla, aniž by na mne pohlédla.

Zčervenal jsem tím odhalením a omlouval se za špehování.

"Neomlouvejte se. Mnoho mužů mne rádo sleduje, když kouřím."

Na stvrzení svých slov vyfoukla naprosto skvělý prstýnek kouře a pak jej probodla červeně namalovaným nehtem.

Byl jsem jejími pohyby jakoby hypnotizován. Žhnoucí konec cigarety se pohyboval jako malá hvězda putující oblohou.

Kouř se linul z jejich úst jako se line mlha přes palouk, a pak dál se rozplýval v houstnoucí tmě.

"Proč si přede mne nekleknete a nedíváte se?", zeptala se tichým hlasem.

Téměř jako ve snu jsem se podřídil jejímu návrhu. Ani nevím proč, prostě se to zdál být dobrý nápad.

Dokouřila cigaretu a típla nedopalek, pak z kabelky vytáhla tenký dlouhý doutník a zapálila si jej.

Plamen zapalovače prolomil temnotu stejně jako světla podél promenády, které se začaly zvolna rozsvěcet a vytláčet stíny, které se kolem nás zatím usadily.

Dým z doutníku zavířil v jemném závanu od vody a vytvořil kolem její hlavy korónu připomínající svatozář.

V tichosti jsem sledoval, jak její rty obepjaly špičku dlouhého a útlého válce, a jak potom ze svých úst vyfoukla oblak hustého a voňavého dýmu.

Začínal jsem být vzrušený. Znal jsem symbolický význam, ale hluboko uvnitř jsem necítil žádný rozdíl. Představil jsem si ta ústa okolo něčeho jiného, a kouřící, zkrátka ....

Byl jsem rád, že temnota skryla mé červenání. Nebo jsem si to alespoň myslel.

"Vím, na co myslíš. Jsi ošklivý, nestoudně smýšlející maličký chlapeček, že jo?", řekla škádlivě.

"Ano ..... Paní", odpověděl jsem a můj pohled sklouzl dolů.

"Kdo tě vlastní?", zeptala se vyfukujíce kouř směrem dolů na mě.

"Jsem majetkem Paní Minx.", přiznal jsem.

"Ona ví, že jsi tady?", byla její další otázka.

"Ano. Přikázala mi, abych zde na ni počkat."

"Podívej se na mne.", tiše poručila.

Když jsem se podíval do jejich očí, uviděl jsem v nich jiskřičky rošťáctví.

"A co by udělala, kdyby věděla, že jsi klečel před jinou ženou?"

Pečlivě jsem si rozmýšlel svou odpověď.

"Zeptala by se, zda jsem tu ženu svou službičkou potěšil.", řekl jsem.

Zasmála se a přitom z úst vypustila obláček kouře.

"Jsi takový malý chytráček. Líbíš se mi. Vždycky lepší než plazící se živočich. Kouří?", řekla a pohlédla na popel na doutníku.

"Ne Paní. Ani já ne."

Podívala se na mne a usmála se, zle se usmála.

"V tom případě z tebe ucítí kouř a bude zvědavá, co jsi dělal."

O tom jsem nepřemýšlel. A Minx si toho určitě všimne. Byl jsem v pěkné bryndě.

A co, konečně mohlo to být i horší.

"Co tady provádíš, Michaele?", uslyšel jsem zezadu hlas Minx.

A bylo hůř.

"Jen mne obdivoval.", řekla mladá slečna. "Jsem umělkyně světel a kouře."

Začal jsem se zvedat, ale ostrý Minxin povel mi poručil zůstat, kde jsem právě byl.

"Děkuji vám, že jste ho zabavila. Stačí chvilička a už se nudí", vysvětlila Minx. " Michaele, polib ji boty a poděkuj za čas, který ti věnovala."

Políbil jsem její boty a poděkoval ji za projevený zájem.

"Mohlo by být zábavné si s tebou občas pohrát. Snad se ještě setkáme.", řekla. Pak se zvedla z lavičky a se zdvořilým pozdravným kývnutím na Minx se vydala dlážděným chodníkem pryč zanechávaje mne v dosti nepříjemné situaci.

"Michaele, tohle probereme později. Prvně mám pro tebe připravenou pěkně horkou lázeň a silné mýdlo. Pojď se mnou.", prohlásila Minx.

A tak během toho, co jsem následoval Minx za svým osudem jako malé dítě, které si příliš dlouho hrálo v blátě, slyšel jsem někde v mém podvědomí "Smoke on the Water".

Poznámka Autora: Paní Minx později vystopovala tuto mladou ženu a zjistila, že má na Internetu svou stránku.

Navštivte stránku LadySmoker zde